Rozvoj sportoviště Děkanka

Území sportovního areálu Děkanka je součástí městské části Praha 4 a je zajímavé právě polohou a návazností na centrum města. V této poloze jsou funkční plochy pro sport v územním plánu většinou z důvodu historického vývoje. Ten v tomto konkrétním případě sahá až do roku 1941, kdy v protektorátních podmínkách vzniká atletický klub SK JAWA. V průběhu let se postupně formovala sportovní jednota, která pod sebe zahrnovala více oddílů a různé druhy sportů. Oddílům se  daří účastnit se ligových soutěží na různých úrovních, ale je pro ně velkou výzvou udržovat své nemovitosti nebo financovat nemovitosti nové. Poslední roky se díky veřejným příspěvkům na sportovní areály daří plánovat jak by mohly věci vypadat za pár let. Tato naše vize je jedním fragmentem celkového návrhu z celého sportoviště.

Urbanistické řešení vyžaduje větší investici vzhledem k velkým výškovým rozdílům na pozemku, nicméně se snažíme tuto nevýhodu přeměnit ve výhodu. Navrhujeme kryté parkoviště pro osobní automobily tak, aby úroveň střechy byla v plynulé návaznosti na ostatní plochy sportoviště. Na tuto střechu navrhujeme multifunkční umělé hřiště. Druhé hřiště je umístěno podél uliční fronty tak, aby bylo z ulice možno sledovat sportovní dění a sportoviště mohlo lákat nové návštěvníky. Orientace hřišť oproti stávajícímu stavu využívá slepá místa na pozemku a vyplňuje je funkcí městotvornou a užitečnou. Zbylá místa mezi hřiští jsou věnována individuálním sportům jako je venkovní lezecká stěna, outdoor fitness, tai-chi zahrada a ostatní. Návrh také pracuje s vzrostlou zelení, která je na pozemku v současné době a ve velké míře ji zachovává a doplňuje novou vzrostlou zeleň v místě vjezdu do krytého parkoviště.

Součástí areálu je i hlavní objekt zázemí s restaurací a dvěma víceúčelovými sály. Restaurace ve vstupním podlaží je v blízkém kontaktu s okolními sportovišti a ulicí, tak aby mohla nabídnout služby jak sportovcům tak i blízkému okolí, které sporty raději jen sleduje. Součástí tohoto podlaží jsou i velkorysé šatny, které mají samostatný oddělený výstup tak aby v objektu fungovala čistá a špinavá zóna. Spodní podlaží má výrazem působit jako funkční ucelený podstavec. Nad tímto blokem jsou umístěné multifunkční sály pro bojová umění, jógu, aerobic, fitness a ostatní. Oba sály mají zakulacené rohy kvůli správnému proudění energie.