Rekonstrukce městského domu v Berouně

Náměstí Joachima Barranda v Berouně je atraktivním prostorem vzhledem k umístěným službám, hravým vodním prvkům, letnímu divadlu a nebo notorickému Black Dogu. Zároveň je co do velikosti mnohem více intimnější než náměstí hlavní, a poskytuje tak jedinečnou domáckou atmosféru. Domy, které prostor utváří, jsou z různých časových období, kdy se prostranství ještě nedalo nazývat náměstím. Z tohoto důvodu byly domy i jinak orientované a stejně je tomu tak i u domu, ke kterému jsme byli přizvání jako architekti.

Původně na dnes hlavní fasádu navazoval jiný dům, který byl v souvislosti s bouráním hradeb odstraněn, a veřejný prostor tak dostal úplně jinou proporci. V souvislosti s tím se udělaly nové otvory, přemístil se hlavní vstup, ale komplexněji se k objektu nepřistoupilo.

Návrh hledá cestu, jak z kdysi naprosto slepé prolukové fasády udělat fasádu hlavní a jak využít zbytkové prostory ve dvoře.

Návrh odstraňuje přebytečné konstrukce a vše zabaluje do nového kabátu v bílé. Nejdůležitějším motivem se stává kulaté okno ve druhém podlaží, které je zároveň čekacím místem na služby kadeřníka. Původní základové konstrukce sousedního domu, které dnes tvoří bariéru, odstraňujeme, a dostáváme se tak blíže k náměstí a tvoříme lepší podmínky pro retail. V interiéru pracujeme s mědí a tmavým dřevem tak, abychom se trefili do atmosféry pro prodej textilu na míru. V kadeřnictví je prostor částečně otevřen do krovu.

Součástí projektu byla i určitá technická úskalí, jako je podchytávání stávajících základových konstrukcí a řešení tepelné techniky a energetiky na starém městě. Ačkoliv jsme veškerá tato úskalí dali s památkáři dohromady, projekt se nebude realizovat.