Návrh lavičky do prostoru ČVUT

Vlaštovka jako symbol spojení školního linkovaného sešitu a ústavu letadlové techniky sídlícího v budově Fakulty strojní ČVUT v Praze na Karlově náměstí.

Zadání navrhnout mobiliář do školního dvora iniciovala Fakulta strojní ČVUT. Dvůr se nachází na Karlově náměstí, tedy přímo v centru Prahy. V obležení budovami však prostor působí velmi klidně jako oáza v ruchu města. Ústav letadlové techniky sídlící na tomto místě byl inspirací při navrhování mobiliáře.