Rekonstrukce vily Vrtilka

Pražská čtvrť Písnice, která má svoje původní historické jádro z 18. století, byla v 90. letech dále rozšiřována o větší rodinné vily charakteristické pro tehdejší dobu. Příkladem je i vila Vrtilka. Tento dům je prostorově značně velkorysý, vhodně umístěn na pozemek, ale jeho velká nevýhoda je nešťastně řešené druhé nadzemní podlaží.

V současné době je toto podlaží zastřešeno šikmou střechou v celém rozsahu zastavěné plochy. Toto řešení znamená velkou neekonomičnost ve využití podkroví. V obytných místnostech vzniká spoustu nedostupných koutů. Toto řešení má vliv i na celkově nevhodný poměr obestavěného prostoru vůči užitné ploše. Za léta používání i s odpovídající péčí o stavbu se na kritických detailech (úžlabí, komín) objevily vady, které nutí klienta k přemýšlení, jak dále s nemovitostí naložit.

Důležitou součástí návrhu byl stávající vnitřní bazén. Klient si uvědomoval, že energetické nároky na vytápění prostoru, vody a celkový provoz vnitřního bazénu jsou vzhledem k jeho vyhlídkám používání v zimním období nehospodárné. Proto jsme se rozhodli udělat z něj bazén venkovní a celou konstrukci nad bazénem co nejvíce prosvětlit. Výsledkem by tedy měl být nový nerezový bazén s mobilním dřevěným přistíněním, které umožňuje prostor uzavřít a uzamknout.

Zadáním pro nás tedy bylo najít vhodnou cestu pro rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že klient ve vile strávil desítky let, uvědomoval si výhody a nevýhody obývání a obhospodařování jejích prostorů, a tak jeho požadavky byly zejména hledání jednoduššího řešení. Šikmou střechu ve druhém nadzemním podlaží celou odstraňujeme a nahrazujeme kompaktním monoblokem, který má celkově menší obestavěný prostor a přináší zcela nové prostory.

Na východní a západní straně vzniknou nové terasy. Z hlediska vnitřního uspořádání je kompaktnost navržena i zde. Neztrácíme plochu na chodbách a vše je uspořádáno pro intenzivnější a pohodlnější propojení. Zároveň však nastavuje i jasné vymezení ve stupních soukromí.

V rámci hlavního podlaží jsme do původního prostoru bazénu vložili pracovnu, která umožňuje volný přístup na krytou terasu a dále na zahradu. Původní saunu jsme obnovili a do dokončeného tvaru půdorysu doplnili venkovní sprchu a káď pro kompletní saunový rituál. Záměrem je stavbu co nejvíce zjednodušit a zkomfortnit, a toto se odráží i v návrhu použitých materiálů. Mobilní stínění je navrženo z českého modřínu, hlavní podlaží zůstává v omítce a nová nástavba je pro větší vnitroklimatický komfort navržena s provětrávanou fasádou s obkladem z velkoformátových desek.