Hala STK, Praha

Byli jsme osloveni s žádostí o řešení koncepčního uspořádání provozu Státní technické kontroly a kontroly emisí na velmi komplikovaném pozemku, který je součástí velkého průmyslového areálu v Praze. Hlavní problematikou v této lokalitě byly inženýrské sítě a dopravní komunikace, které tu vznikaly bez detailnější ho plánování v minulosti. Aby toho nebylo málo, tak ve změti této infrastruktury byla struktura vlastnických vztahů, která trasování vůbec nerespektovala a akorát přinášela další omezení.

Z hlediska konstrukce se jedná o objekt z prefabrikovaného železobetonu, který je založen díky dobrým geologickým podmínkám na patkách. Jedná se o dvoulodní halu, která má v sobě administrativní vestavbu. Opláštění a střešní konstrukce je navržena ze systémových prvků PUR panelů, které respektuji požadavky tepelné techniky. Vnitřní konstrukce jsou zvoleny tak, aby jejich trvanlivost byla co možná největší vzhledem k náročnému provozu. V místech, kde se pohybují automobily je aplikována epoxidová stěrka a vnitřní dělící konstrukce je vyzděna z liapor betonových tvárnic. Do prostoru kanceláří je umístěno marmoleum a sádrokartonové příčky. Mimo samotné technologie které jsou nutné k provozu STK je budova vybavena technologií rekuperace pro společné prostory kanceláří a vstupní recepci. Jako hlavní zdroje energie je instalována kaskáda dvou tepelných čerpadel a na střeše objektu jsou umístěné fotovoltaické panely.

Práce na projektu byla z velké části zaměřená na výše zmíněná úskalí. Vzhledem k tomu muselo dojít ke komplexní shodě mezi jednotlivými správci a vlastníky inženýrských sítí a pozemků. Uspořádání tak odpovídá těmto vstupním parametrům a provozu STK. Investor měl ucelenou představu a jasnou vizi. Proto samotný objekt má jasné schéma provozu a stanovená jednotlivá technických řešení. Přesto všechno jsme dokázali zkoordinovat celý projekt tak, abychom si vytvořili prostor pro drobné invence které nakonec do celkového výrazu exteriéru a interiéru přidávají další vrstvu.