Atletický stadion s tribunou, Praha – Děkanka

Návrh atletického stadionu Děkanka má pro nás osobní přesah vzhledem k dlouholetému členství v atletickém oddílu Spartak Praha 4. Díky mnoha letům strávených trénováním a závoděním jsme mohli při navrhování uplatnit vlastní zkušenosti.

Lokalita sportoviště je semknuta ulicemi Na Hřebenech II a Pod Děkankou, má velmi dobré umístění vzhledem ke kontextu celé Prahy a je velmi dobře dopravně obsloužena. V dochozí vzdálenosti je metro C se zastávkou Pražského povstání. Zde je také umístěn nájezd na magistrálu, která se za chvíli mění v tepnu republiky – dálnici D1 do Brna. Okolní zástavba je různého charakteru převážně bloková, sídlištní nebo individuální rodinné vily. Celkovým převažujícím charakterem okolního prostředí je obytná čtvrť, která je doplněna velkými administrativními celky lokálního (Kavčí hory Office park, Green City Court atd.) i celorepublikového charakteru (Česká televize na Kavčích horách).

Z geomorfologického pohledu má pozemek vzhledem ke svému využití pro sport nevýhodně natvarovaný terén. Ulice Na Hřebenech II pozvolna stoupá až k ČT a ulice Pod Děkankou klesá až ke křižovatce s ulicí Lomnického. Tyto nůžky vytvářejí nepříjemný výškový rozdíl hlavně na severním konci pozemku, kde je potřeba budovat rozsáhlé opěrné konstrukce.

Nový stadion, který bude mít zatáčky s jedním poloměrem a osm plnohodnotných drah, splňuje standardy mezinárodní atletické federace pro pořádání vyšších typů soutěží. Atletický oddíl Spartak Praha 4 se dlouhodobě drží na špičce české atletiky, a tak by mohl konečně pořádat mistrovství republiky a extraligová kola. Stadion má k sobě i dostačující rozcvičovací plochy, které jsou jeho nedílnou součástí.

Samostatným objektem, který hraje u osmidráhy důležitou roli, je budova tribuny. Tribuna má pod sebou rozcvičovací tunel a je zakryta membránovou konstrukcí, která chrání diváky před nepříznivým počasím.