Jak pracujeme

Návrhy jsou výsledkem nejen naší kreativity a zkušeností, ale především společné komunikace s Vámi. Využíváme náš osvědčený postup, který Vás provede celým procesem návrhu, ať už jde o dům, produkt nebo interiér.

o nás

1/ Identifikace klíčových požadavků

V případě architektonického navrhování se odehrává ideálně přímo na pozemku či v interiéru domu. V případě produktového designu rádi navštívíme Vaši společnost nebo ještě lépe samotnou výrobu. Získáme tak lepší představu o zadání v širším kontextu, vyslechneme si Vaše přání a vysvětlíme Vám související procesy.

2/ Skica

Pravděpodobně nejdůležitější setkání, kdy představíme směr řešení
a hledáme s Vámi vzájemné porozumění. Vždy usilujeme o spokojenost se spoluprací na obou stranách.

3/ Návrh

V této fázi projdeme krok po kroku naše navrhované řešení. V případě architektury jsou to dispozice, konstrukce, naplnění požadovaného objemu využití a jednotlivé finální materiály. Navrhneme vhodný systém vytápění, chlazení a další nezbytné součásti projektu.
V případě návrhu produktu jde především o tvarové řešení a výběr použitých materiálů a technologií výroby. Při navrhování respektujeme stávající portfolio zadavatele, vycházíme ze základů ergonomie a snažíme se o šetrnost produktů vůči životnímu prostředí.
Navrhujeme vždy s přihlédnutím k Vašemu rozpočtu, který chcete do nemovitosti či produktu investovat.

4/ Povolovací / realizační / výrobní dokumentace

V této fázi máme odsouhlasené všechny požadavky z Vaší strany a do procesu zveme další odborníky. Spolu s nimi zpracujeme další dokumentace nutné k povolení a k výběru dodavatele stavby nebo výrobě produktu.

5/ Řízení projektu

Dokončeným návrhem naše práce nekončí. Nabízíme tzv. autorské vedení. Provádíme kontrolní dny na stavbě či dohled nad výrobou produktu. Jsme k dispozici při řešení problémů, které mohou nastat.